terkadang terpaksa sarkastik kerana hati mereka sukar dijentik

Saturday, December 01, 2007

haRapaN menuJu kegagaLAN

setelah berjaya mengutarakan testimoni menentang kebenaran yang direka, beliau menerima pujian lalu ditawarkan kenaikan pangkat dan pelbagai lagi. tetapi beliau menolak dengan berkata, menurut oscar wilde

'ambition is the last refuge of the failure'

- grissom dalam csi

No comments: